Успіх приходить до того, хто робить те, що найбільше любить.

Наше РМОРобота районного методичного об’єднання учителів іноземної мови – це цілісна система взаємозалежних дій і заходів, спрямованих на всебічне підвищення професійної майстерності кожного вчителя, розвиток творчого потенціалу.
До складу районного методичного об’єднання входять 48 вчителів англійської та німецької мов, які викладають у початковій , середній та старшій школах. Серед них 13 учителів вищої кваліфікаційної категорії, 10 першої, 9 другої та 17 з кваліфікаційною категорією «спеціаліст».
Найголовніше у методичній роботі районної кафедри учителів іноземної мови - розвиток майстерності педагогів, удосконалення професійних навичок і вмінь, необхідних для сучасного педагога властивостей і якостей.
Методичне об’єднання вчителів іноземних мов метою своєї роботи вбачає безперервне удосконалення педагогічної майстерності вчителів, їх ерудиції та компетентності в галузі методики викладання предмета. Значна увага приділяється пошуку раціональних форм та методів роботи з учителями, вивченню та поширенню педагогічного досвіду кращих учителів району.
Наше кредо: "Учитель не той, хто вчить, а той, у кого вчаться”.
Наш девіз: "Навчання повинно бути цікавим”.
Працюємо над науково-проблемною темою "Особистісний підхід до роботи над розвитком мовленнєвої компетентності учнів при вивченні іноземної мови".
Ми хочемо, щоб наші школи стали острівцем людяності і гуманізму, творчості і постійного пошуку, щоб наші випускники на все життя засвоїли: якщо хочеш стати щасливим, то слідуй золотому правилу: розум у голові, щирість у серці, здоров’я у тілі.
Допомогти становленню, психологічній адаптації та реалізації індивідуального творчого потенціалу молодих учителів - одне з важливих завдань школи молодого вчителя. Це одна з форм підвищення кваліфікації молодих учителів іноземної мови - спеціалістів, які мають стаж роботи до 3 років. Молодий учитель має досконало володіти методикою викладання, вміти планувати свою практичну діяльність, враховуючи основні вимоги до сучасного уроку, впроваджувати в навчально-виховний процес комп'ютерні технології.
Вчителі методичного об’єднання іноземних мов беруть участь у конкурсі «Учитель року», «Учитель - це поклик душі», який щорічно проводиться у районі. Підготовка до конкурсів дозволяє детально проаналізувати діяльність освітян, систематизувати педагогічний досвід й більш активно залучати кращих, творчих учителів до участі в роботі науково-методичних і практичних семінарів.

Форми роботи методичного об’єднання – різні, але всі вони сучасні. У структурі роботи РМО за останні п’ять років діяли постійно діючі семінари-практикуми, школа молодого учителя, творча майстерня. У 2012-2013 н.р. у структурі роботи РМО продовжує працювати школа молодого філолога спільно з учителями української мови та літератури, творча лабораторія, майстер-клас та постійно діючі семінари-практикуми.
Вищезазначені форми дають можливість педагогам в повній мірі розкрити свій творчий потенціал, запозичити або, навпаки, поділитись своїм досвідом з колегами, активізувати практичну діяльність, розширити можливості методичної роботи.
Немає коментарів:

Дописати коментар